Herregårdsgynge


Hængesofa


Havebænk med bord


Hængesofa u/stativ


Wheelchair Swing
video


 

Kørestolsgynge        Wheelchair Swing

Samlevejledning (under udbygning)
Assembling Instructions (under construction)


KUN KØRESTOLSGYNGE
Først monteres stålstangen under gulvet. Husk plastik bøsninger på begge sider, og metalskiven og splitten.

First mount the steel raed under the flour. Plastik bushings in both sides, and the washer and the split.

 

Først samles sæde og ryglæn med 6x70 bolte.
Det er nemmest hvis man arbejder på et borrd, eller lignende

First fasten the seat part to the backing part with  6x70 screws.
It is best to work on a table, or something like that.

 

Bank plastik bøsninger ind i alle huller på begge sider af ryglæn, gulvet og de bærende stænger.
Vær opmærksom på hvilken ende der er op og ned. Enden med de 2 huller til sæde og armlæn vender ned.

Put the plastic bushings in all the holes on both sides on the backing part, floor part and the holders 6x80.
Pay attention to which end is up and down. The direction of  the end with the holes for seat and armrest should be down.

   

Så samles gulvet, ryglæn og de bærende bjælker med 12x120 bolte, og i midten 12x80 bolt.
På begge sider af plastk bøsninger, skal der sidde en metal skive.

Next assemble the floor, backing part and holder with 12x120 bolts, and the middle 12x80 bolt.
On both sides of the plastic bushings, remember to put on the metal washer.


De bærende bjælker og sædet skrues sammen med 6x80 bolte.
The holder and the seat part is put together with 6x80 bolts.

Så er det den bærende ramme der skal samles
Then its time to make the frame of the Swing

     1. Bolten 8x120 bankes først igennen et af de lange brædder med bølger. Bølgerne skal vende nedad.
2. Så igennen benet. Her er hullet skråt, og bolden skal gå opad.  

1.   First the 8x120 bolt goes into the long oblique (slanted) holder. Make sure that the scallops are pointing down.
        2.   Then through the foot part; here the hole is slanted, so the bolt goes in slanting upwards.


3. Bolten går så igennem det lille hul i den bøjede metalplade

3.   Then through the small hole in the bent sheet metal part.

4. Så igennem den øverste bjælke. Her er det vigtigt at siden med den rette vinkel, kommer på siden med den lige metalplade
5.  Og så igennem den lige metalplade. (ikke på billedet) Se tegning højere oppe.
       

 4.   Through the upper wooden part. Make sure that the right angle is where the Straight metal part is.
        5.   Through the small hole in the straight sheet metal part. (not on the picture) See the drawing.

Anbring gulvet, hvor gyngen skal sættes op

Place the Floor, where the Swing is going to be set up

 

Monter 12x55 boltene i metalpladerne, og de bærende bjælker. Husk at der skal være plastik bøsninger på begge sider
Gyngen står stadig på jorden.

Mount the 12x55 bolts in the Sheet Metal Parts,and the upper hole in the Holder. Remember the plastic bushings on both sides.
The swing is still on the ground and not yet suspended.

  

    

Så samles de to sider med det øverste bræt. Brættet løftes helt op til undersiden af den vandrette bjælke.
Sæt kun en skrue i hver ende.

Then connect the two sides with the Upper Slat. The Upper Slat must be lifted to the bottom edge of the Upper Wooden Part.
Only fasten with 1 screw on each end. 

 

Monter også det nederste bræt, under bænken.
Brættet skl være ca 10 cm over jorden, Igen kun en skrue i hver side.

Also connect the Ground Slat in the end where the bench is.
The Ground Slat must be around 10 cm above the ground. Again only one screw in each end.

     
Kun kørestolsgynge
Brættet under rampen, skal monteres tæt jorden.
Forbor huller i benene, så de ikke revner, da der ikke er forboret.
Igen kun en skrue i hver side.

The Ground Slat in the end with the ramp, is to be mounted close to the ground.
Drill some holes in the leg, to make sure it doesn't split when you put the screw in, as these holes are not pre-drilled.
Again only one screw, and not tight.

 

     

 

Så skal gulvet løftes.
Tag et ben af gangen, og løft op og ind, til det flugter med det bølgede bræt, og skrug fast.
Først de to ben på begge sider af bænken, og så enden ved rampen

Now it's time to lift the floor.
Take one leg, and push in and up, so the Long oblique Holder fits with the leg, and put in the screws.
First the two legs on both sides of the bench, and then the other end.

 
Det er en go ide at ha en lægte, eller lignende til at støtte gyngen.

Its a good eider, to have a pease of wood to support the swing

 

Vigtigt: Vær sikker på at krydsmålene er ens, både i top og bund.

Important: Make sure the cross measurement is the same on the top and the bottom.

 

De små brædder med bølger monteres. Vær sikker på at gyngen er lige, inden alle skruer strammes.

The Short Oblique (slanted) Holders are mounted. Before all screws are tightened, make sure again that the frame is Square.

 

    
KUN KØRESTOLSGYNGE
Monter rampen, med de 2 fjedre. Den højre er den med flere bøjninger. For enden sættes skiven og splitten.

Put on the Ramp, with the 2 springs, the right one is the crooked, one. On the outside, put on the washer and the split pin.


KUN KØRESTOLSGYNGE
Håndtget monteres, og "stoppet" sættes i et af hullerne mellem brædderne i gulvet.

The Handle is mounted, and the wheel stop is put into one of the holes in the floor.

Så er det taget.

Then the roof.

  

 

 

 

 

 

 

www.Anbaekgaard.dk             info@Anbaekgaard.dk

Anbækgård v/Bent Klammer

Anbækgårdsvej 2,  DK-8450 Hammel       +45 3082 2122

 

Anbækgård